HYVINVOINTIA ULKOISESTI JA SISÄISESTI

Näetkö itsesi todella sellaisena kuin olet vai sellaisena kuin toiset haluavat sinun olevan?

Me pidämme liian tärkeänä sitä mitä muut meistä ajattelevat, ja siten meiltä jää käyttämättä mahdollisuuksia elää sellaista elämää, josta olemme itse haaveilleet. Monet meistä täynnä ajatuksia, jotka estävät meitä nauttimasta itsestämme. Tämä saa meidät piiloutumaan jatkuvasti naamioiden taakse ja suorittamaan eriasteisia muutoksia

" Aitoimago on aito minä, tekoimago on valhe ego"
                                                               - Milla Rynty
Ilmainen alkukartoitus online.jpg

Imagokoulu täyttää tänä vuonna 18v. ja järjestää “PERSONAL IMAGE SWEET 18 & SHARING IS CARING” -tuokioita!

 

Sen tehtävänä on kutsua vapaaehtoisia, jotka haluavat testata Imagokoulun palveluja ja jakaa kokemuksia niiden kanssa, jotka eivät ole vielä päässeet alkukartoitukseen.

Ilmaisen alkukartoituksen jälkeen videohaastattelija jakaa rehellisesti mielipiteensä ja ajatuksensa siitä, saiko hän vastauksen pyyntöönsä, jonka avulla muut voivat luoda todellisen ja orgaanisen kokonaiskuvan palvelun sisällöstä ja palvelun laadusta.

Ilmainen alkukartoitus pidetään puhelimitse.

_____________________________________________


Saadaan läpivalaisu elämäntaidon toiminnallisuuteen ja mahdollisiin heikkoihin lenkkeihin

(työura, elämäntavat, parisuhde- ja/tai sosiaalielämä).
_____________________________________________

 

Alkukartoituksen apukysymykset ohjaavat ajattelemaan millaisia tavoitteita voidaan asettaa aitoimagon arvostamiseen, ulkoisen ja sisäisen minän tasapainon kehittämiseen ja mitä haasteita kyselyllä halutaan ratkaista.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

SHARING IS CARING

Jakaminen on välittämistä. Rohkealla esimerkilläsi autat itseäsi vastaamaan umpikujaan liittyviin kysymyksiin, jotka liittyvät imagosi muodostumiseen ja maineesi rakentamiseen.

Samalla autat muita ihmisiä ylittämään ujouden kynnyksen voidakseen hakea apua imagokonsultilta. 

 

Todelliset asiakkaiden suositukset ja yksilölliset havainnot ovat vakuuttava esimerkki ja tuki niille, jotka haluavat kehittää itsetuntoaan, tulla itsevarmemmaksi, kokemaan onnea rakkaudessa ja saavuttaa uratavoitteensa.

16 vuoden aikana olemme pyrkineet tekemään näkyväksi sen, kuinka monin tavoin olemme läsnä auttamassa ihmisten arjessa.

Temperamentti
 

Temperamentti on yksilöllinen tapa reagoida ja käyttäytyä, synnynnäinen ominaisuus, joka perustuu yksilön biologiseen ja geneettiseen rakenteeseen. Kasvun ja kehityksen kautta ihminen saa uusia piirteitä ja oppii hallitsemaan temperamenttiaan. Aikuinen käyttäytyy haluamallaan tavalla, eikä välttämättä niin, kuin temperamentti määräisi hänet käyttäytymään. Nykykäsityksen mukaan ympäristö- ja perintötekijät vaikuttavat psyykkiseen kehitykseen vuorovaikutuksessa toisiinsa. Lisäksi yksilön omat motiivit, tavoitteet ja valinnat vaikuttavat kehitysprosessiin ja sen lopputulokseen.

Temperamenttiin sopiva asuste 

 

Milla Ryntyn mukaan ihmiset eivät usein tiedä mitkä omat hyvät puolet ovat ja miten niitä tulisi esimerkiksi vaatteiden, värien tai meikkien avulla korostaa. Tässä vaiheessa kehiin astuukin imagonrakentaja, jonka tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään itselleen sopiva imago. Omien parhaiden puolien etsintä imagonrakentajan kanssa aloitetaan minä-analyysin avulla, jossa määritetään muun muassa temperamentti. Milla Ryntyn mukaan tämä on tärkeää, sillä ihmisen temperamentti määrittää pitkälti myös luonnetta.

 

- Esimerkiksi kovin eloisalla ja paljon käsillä puhuvalle henkilölle en suosittele käytettäväksi paitoja, jossa on niin leveät ja isot hihat, että ne ovat tiellä. Vaatteiden tuleekin olla mukavia ja istua päälle hyvin, hän selventää. Suomalaista temperamenttia hän kuvaa hyvin aidoksi sisäiseksi temperamentiksi, jonka kirjosta löytyy niin nopeita kuin hitaitakin temperamentteja. Milla Ryntyn mukaan suomalaiset haluavat mielellään

olla omia itseään, vaikka monille onkin iskostunut mieleen Yhdysvalloista tullut mielikuva siitä, että hyvä imago on yhtä kuin salkku kädessä oleva bisness-mies. Oman tyylin löytämiseksi ja sen säilyttämiseksi imagonrakentajan kanssa tehdään asiakkaan oma tyylikartta hänen omien mittojensa mukaan. Milla Ryntyn mukaan tyylikirja toimiikin opaskirjana koko elämän tyyliin. 

Elämän pyörä
 

Ihmisen elämänkaari on ihmiselämään kuuluvien kehitysvaiheiden kokonaisuus. Perimällä, sen ohjaamalla kypsymisellä ja ympäristön virikkeillä on pitkälle ulottuvat vaikutukset psyykkiseen kehitykseen. Elämänkaari jaetaan yleisesti lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Koko elämänkaaren tarkastelu valaisee kehityksen vaiheittaisuutta.