AITO IMAGO ON TIE MENESTYKSEEN

Imagokoulu Milla Rynty

hyvinvointialanyritys joka tarjoaa asiakkailleen työkaluja ulkoisen- ja sisäisen imagon kehittämiseen. Konsultointeja, kursseja ja palveluita järjestetään yksityisille asiakkaille, järjestöille ja yrityksille, esimerkiksi virkistys- ja työhyvinvointipäivillä.

  • Black Twitter Icon
  • Imagokoulu Image School
  • Imagokoulu Image School

ITSETUNNON VAHVISTAJA

& KEHITTÄJÄ

Imagokoulu Milla Rynty perustettu vuonna 2004 palvelemaan asiakkaitaan Suomessa ja ulkomailla, joka tarjoaa laajan palveluvalikoiman hyvinvoinnin saavuttamiseksi, työkaluja ulkoisen- ja sisäisen imagon kehittämiseen.

Aitoimagoanalyysi on yrityksen itse räätälöimä palvelu, joka tarjoaa asiakkaalle työkaluja omien parhaiden ominaisuuksien vahvistamiseen.

Analyysiin sisältyy monta eri vaihetta, jotka kokonaisuutena muodostavat Aitoimagoanalyysin.

Minäkuva-analyysillä kartoitetaan asiakkaan alkutilanne, jonka jälkeen tehdään persoonallisuutta mittaava enneagrammi-testi ja sen tulosten tulkinta.

 

Aitoimagoanalyysin tarkoituksena on olla kokonaisvaltainen muutosprosessi. Muutosprosessin aikana tarkoituksena on parantaa elämäntapoja muuttamalla vanhoja kaavoja. Sen tarkoituk- sena on myös konkreettisesti päästä eroon vanhoista tavaroista ja vaatteista, joille ei ole enää käyttöä.

Perusperiaatteena on tukea aitoimagon muodostumista omien vahvuuksien kautta.

 

Yrityksen muut palvelut

Näiden lisäksi tehdään myös stressinhallintatesti ja tulosten perusteella suunnitellaan yhdessä ohjeet parempaan stressinhallintaan.

Analyysissä käydään läpi ajanhallintaa ja muita elämän tavoitteita.

 

Aitoimagoanalyysin tarkoituksena on luoda muutosprosessi, jonka aikana asiakas oppii sisäistämään oppimiaan taitoja ja soveltamaan niitä elämässään.

Imagokoulu tarjoaa meikkauspalveluita.

 

Tyylianalyysi voi sisältää tyylipersoonan analysoinnin, kasvojenmuodon- sekä vartalotyy- pinanalyysin sekä pukeutumisvinkkejä.

Värianalyysissä analysoidaan asiakkaalle sopivia väriyhdistelmiä.

Yritys tarjoaa neuvoja oikeanlaisten vaatteiden ostoon.

Imagokoulu Milla Rynty kouluttaa myös uusia imagokonsultteja.

© 2004 - 2020 Image School