TEMPERAMENTTI

Jos ihminen ei tiedosta, että hänessä on paljon introverttipiirteitä, hän ei välttämättä ymmärrä, miksi uupuu seurallisuusvarastoja tyhjentäneen työpäivän jälkeen perhe-elämästä ja äänistä.

Temperamentti on joukko ihmisen synnynnäisiä valmiuksia, taipumuksia tai reaktiotyylejä. Temperamentti on persoonallisuuden biologinen ja pysyvä perusta, ja vasta kasvatus ja ympäristö muokkaavat temperamentista persoonallisuuden. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen temperamentti, joka on helppo havaita ulospäin.

Temperamenttipiirteisiin kuuluvat esimerkiksi aktiivisuus, sosiaalisuus, taipumus mielipahaan ja ärtyvyyteen, joustavuus, sopeutumiskyky, keskittymiskyky sekä rytmisyys.

 

Mikään temperamenttityypeistä ei ole oikein tai väärin, huonompi tai parempi. Erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä tarvitaan erilaisia temperamenttipiirteitä. Usein meistä löytyy piirteitä erilaisista temperamenttityypeistä. 

                                Jokaisen on hyvä kehittää temperamenttiälyään.

 

Eri temperamenttipiirteiden tunnistaminen lisää itsetuntemusta, jonka avulla voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kun itsetuntemus paranee, ymmärtää paremmin myös muita ihmisiä, jolloin tulee vähemmän väärintulkintoja.

Temperamentti on yksi, varsin pysyvä osa persoonaamme, joka vaikuttaa käyttäytymiseemme. Temperamentti määrittää muun muassa sitä, miten aktiivisia ja sosiaalisia olemme ja miten näytämme tunteitamme.

Temperamentti määrittää myös sitä, miten ilmaisemme itseämme eri rooleissa. Joku voi olla kotona hyvin hiljainen ja vetäytyvä, työpaikallaan taas hyvin puhelias ja seurallinen.

Antiikin Kreikassa ihmiset määriteltiin neljän temperamenttityypin mukaan. Ihmisen luonne vaikuttaa paljolti siihen, millaisiin tehtäviin hän soveltuu työpaikalla ja mihin hän ylipäätään suuntautuu elämässään. Itsetuntemus voi lisätä itsevarmuutta. 

Oletko sangviinikko, melankolikko, koleerikko vai flegmaatikko?

© Copyright 2004 - 2020 Imagokoulu Milla Rynty