AITO IMAGO ON TIE MENESTYKSEEN

Imagokoulu Milla Rynty hyvinvointialan yritys 

perustettu vuonna 2004 palvelemaan asiakkaitaan Suomessa ja ulkomailla, 

joka tarjoaa laajan palveluvalikoiman hyvinvoinnin saavuttamiseksi,

työkaluja ulkoisen- ja sisäisen imagon kehittämiseen.

Konsultointeja, kursseja ja palveluita järjestetään yksityisille asiakkaille, järjestöille ja yrityksille, esimerkiksi virkistys ja työhyvinvointipäivillä. 

imagokonsultti, milla.rynty, imagokoulu, imagovalmentaja, aito imago, aitoimago, vaatekaappi, värianalyysi,

Joka toinen ihminen maailmassa on tyytymätön ulkonäköönsä. Ihmisessä on paljon muutakin kuin pelkkä ulkonäkö.

 

Tätä kehittämään Imagokoulu jo yli 15 vuoden ajan on tarjonnut räätälöityjä palvelukokonaisuuksia, jotka pohjautuvat kolmeen vaikutusalueeseen: ensivaikutelma, itsetunto ja hyvinvointi.

Imagokoulun liiketoiminta koostuu kahdesta moduulista: sisäinen ja ulkoinen imago.

 
Sisäinen Ulkoinen Imago1
 

Sisäisen imagon moduuli sisältää verbaalisen, nonverbaalisen ja mentaalisen imagon kartoituksen ja kehitystyön.

 

Ulkoisen imagon moduuli sisältää ihon, silmien ja hiusten värianalyysin; kasvojen muodon, vartalotyypin ja tyylipersonan tyylianalyysin sekä materiaalisen imagon kartoituksen ja kehityskohdat.

Yhdessä nämä kaksi moduulia muodostavat henkilökohtaisen aitoimagon tasapainon, joka auttaa ihmisiä rakentamaan työuraansa, parantamaan ihmissuhteitaan, hallitsemaan vaikeita keskustelutilanteita tai konflikteja sekä säästämään rahaa itselle väärien vaatteiden ja henkilökohtaisen imagotuotteiden hankkimiseen.

Imagokoulu erottuu kilpailijoista avaimet käteen - palvelumallilla auttamalla asiakasta monella eri elämän osa-alueella ”saman katon alla” luoden yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden.

 

Imagokoulu tarjoaa yritysasiakkaille virkistys- ja työhyvinvointipäiviä tai räätälöidyt ratkaisut työnantajille vuosisopimuksella.

 

Esimerkkejä palvelupaketeista ovat mm. meikkikoulut, tyyli- ja värianalyysitDress for Success, Small Talk, Kommunikointikielet, Konfliktien ratkaisu ja Palautteenanto.

 

Yksityisasiakkaiden kanssa käytetään päätyökaluina viittä imagokieltä.

 

Näillä työkaluilla autetaan asiakasta kehittymään parhaaksi versioksi omasta itsestään 5 imagokielen avulla, jotta hän pääsee etenemään elämässä uudenlaisella ja itselle mielekkäällä sekä merkityksekkäällä tavalla.

 

Esimerkkejä palvelukokonaisuuksista ovat mm. Miten luon hyvän itsetunnon, Ensivaikutelman ja viehätysvoiman salat, Sanaton viestintä, Miten pukeutua työhaastatteluun, Vaatekaappien uudistaminen, Uran suunnittelu ja paljon muuta.

Aitoimagoanalyysi on yrityksen itse räätälöimä palvelu, joka tarjoaa asiakkaalle työkaluja omien parhaiden ominaisuuksien vahvistamiseen.

Analyysiin sisältyy monta eri vaihetta, jotka kokonaisuutena muodostavat Aitoimagoanalyysin.

Minäkuva-analyysillä kartoitetaan asiakkaan alkutilanne, jonka jälkeen tehdään persoonallisuutta mittaava enneagrammi-testi ja sen tulosten tulkinta.

Aitoimagoanalyysin tarkoituksena on luoda muutosprosessi, jonka aikana asiakas oppii sisäistämään oppimiaan taitoja ja soveltamaan niitä elämässään. Perusperiaatteena on tukea aitoimagon muodostumista omien vahvuuksien kautta.

Näiden lisäksi tehdään myös stressinhallintatesti ja tulosten perusteella suunnitellaan yhdessä ohjeet parempaan stressinhallintaan. Analyysissä käydään läpi ajanhallintaa ja elämän tavoitteita.

 

YRITYKSEN MUUT PALVELUT

Tyylianalyysi, joka sisältää tyylipersoonan analysoinnin, kasvojenmuodon-  sekä vartalotyypinanalyysin ja pukeutumisvinkkejä.

Värianalyysissä analysoidaan asiakkaalle sopivia väriyhdistelmiä.

Yritys tarjoaa neuvoja oikeanlaisten vaatteiden ostoon.

 

Milla Rynty kouluttaa myös uusia imagokonsultteja ja tarjoaa täydentävää koulutusta kauneusalan ammattilaisille, esim.parturi- ja kampaajalle väri-ja tyylianalyysi koulutuksia.

Milla Rynty Värianalyysi

Jokaisella on kauniit värit.

Moni ihminen hakee jotakin, mutta ei välttämättä uskalla tai osaa tuoda omaa persoonallisuuttaan esille. Omaa persoonallisuutta ehkä jopa peitellään ja sen sijaan seurataan tiukasti muotia.
Ensivaikutelman syntymisessä ulkonäön merkitys on yli 50 prosenttia. On tärkeää tuoda esille oman sisäinen persoonallisuutensa ja korostaa sen hyviä puolia. Liikkeelle kannattaa lähteä omista väreistä. Niitä vain ei uskalleta ottaa esille ja korostaa oman värityksen kauniita puolia.
                                        * Milla Rynty

© Copyright 2004 - 2020 Imagokoulu Milla Rynty